KGF Limitlerinde Yapılan Değişiklikler hk.

Sayın Üyemiz;

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Derneğimize ulaşan duyuru aşağıdaki gibidir;

30 Mart 2020(bugün) tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2325) ile KGF limitlerinde değişikliklere gidilmiştir.

Söz konusu kararda; KGF'nin sağladığı kefaletlerin bakiye tutarı 250 milyar TL'den 500 milyar TL'ye artırılırken, KGF'nin kefalet limiti 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye yükseltilmiştir.

Karara göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirebilme imkânı tanınmıştır.

Her bir yararlanıcı için Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek kefalet limiti; gerçek kişi yararlanıcılarda 100.000 TL olarak tespit edilirken, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 12 milyon TL'den 35 milyon TL'ye, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarılmıştır. Ancak; Karara eklenen bir geçici maddeyle, kefalet limitlerinin 31 Aralık'a kadar; KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için 50 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 350 milyon TL olarak uygulanması hüküm altına alınmıştır.

İlgili Karar 30 Mart 2020 tarihinde (bugün) yürürlüğe girecek olup, Karar'a https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200330-8.pdf adresinden erişilebilmektedir.

EGSD PORTAL ÜYE İLANLARI
MİNİ ANKET
IF Wedding Fashion Fuarı’da hangi pazarı hedefliyorsunuz?
Anket Sonuçları
© 2020 EGE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Tel: +90 (232) 446 46 93
Neo Tasarım Hizmetleri