menu×

EGSD Hakkında

»»

EGSD - Ege Giyim Sanayicileri DerneğiKasım 1992 yılında sektörün önde gelen 30 girişimcisinin önderliğindekurulmuştur. Derneğin açılışı dönemin Başbakanı Sn. Süleyman DEMİREL’inkatılımlarıyla yapılmıştır.

Kuruluşunu takiben üye kayıtlarınıhızlandırma yanı sıra Derneğin kurumsallaşma çalışmalarıyla faaliyetlerinebaşlamıştır.

Sektörel sivil toplum kuruluşu olanEGSD’nin üyeleri Hazır Giyim Konfeksiyon sektörleri ve bu sektörün tedarikçisifirmalardan oluşmaktadır. Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nin bir diğer özelliğide bünyesindeki geniş yelpaze ile sektörün farklı dallarında faaliyet gösterenfirmaları kaynaştırmasıdır. Üyelerin hizmet alanları ; konfeksiyon imalatı,ihracatı ( örme –dokuma ) , iç piyasa ,yan sanayi ,kumaş , aksesuar , makine ,organik üretimi , gelinlik – abiye , damatlık firmaları, tasarım ile gerçektençok renkli bir yapıya sahip olan EGSD her zaman yeni bir oluşumu yaratmaniteliğine sahiptir.

1995 yılında EGSD önderliğinde kurulanEge Giyim San. Arsa Yapı Kooperatifi 2002 yılında Buca’da ilk Sektörel İhtisasOrganize Sanayi Bölgesi – BEGOS’u kurmuştur.

Üyelerimizin ulusal ve uluslar arasırekabet gücünü arttırabilmek üzere eğitimler verilmekte ; dünya pazarlarındakigelişmeleri incelemek üzere teknik geziler ve yurt dışı fuarlara katılım/ziyaret organizasyonları yapılmakta; yeni müşteri ve Pazar bulabilmek içinyabancı alım heyeti ve yurt dışı ziyaretler düzenlemektedir.

EGSD’nin girişimleri ve destekleri ile2007 yılında İZFAŞ ile yaptığı toplantılar sonucu İzmir’de sektörümüzün güçlüdallarından Gelinlik Abiye ve Damatlık üreticilerine yönelik IF Wedding FashionFuarı düzenlenmektedir. Gelinlik Tasarım Yarışması da İzfaş ve EGSDişbirliğinde sürdürülen önemli projeler arasında yer almaktadır.

ÜniversiteSanayi İşbirliği çerçevesinde ; E.Ü Tekstil Mühendisliği, E.Ü Emel Akın MeslekYüksek Okulu;  Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu ,D.E.ÜTekstil Mühendisliği D.E.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesive meslek liseleri ile ortak çalışmalar , sohbet toplantıları yapılmaktadır.Okulların Kariyer Günlerine katılarak, öğrencilere sektörümüz hakkında bilgiaktarılmaktadır.

Ülkemizinen önemli ihtiyacı nitelikli ara eleman ve kalifiye elemandır. Ara eleman,nitelikli meslek lisesi mezunu, donanımlı tekniker, nitelikli işgücü ülkemizsanayisinin temel sorunlarından bir tanesidir. Kurumlar ile işbirliği içindesektöre teknik eleman yetiştirilmesi sağlanmaktadır. 

Sektörle ilgili gelişmeler hakkındahükümete ve ilgili makamlara rapor ve görüşler iletmektedir.

Derneğimiz ; geçtiğimiz dönemBaşkanlığını yaptığı Moda ve Hazır Giyim Federasyonu'nun kurucu üyelerindenolup, bu dönem  Başkan yardımcılığını görevini sürdürmektedir. Tekstil vehazır giyim sektöründen 30 sektörel Derneğin üye olarak yer aldığı Moda veHazır Giyim Federasyonu Kasım 2007 de resmen faaliyete geçmiştir.

 Başkanın Mesajı

»»

Değerli Üyelerimiz , SevgiliMeslektaşlarım,

Ege Giyim Sanayicileri Derneği 12. Dönem Yönetim Kurulu olarakçalışmalarımıza devam etmekten büyük gurur duymaktayız.

1992 yılında kurulmuş olan Ege Giyim Sanayicileri Derneği ,sektörel sivil toplum kuruluşu olarak önemli projeler üretmeye devametmektedir.

Derneğimizin temel projelerinin devamlılığı büyük önemtaşımaktadır. Bunlarla birlikte faaliyet alanımız kapsamında çeşitli projelerüretmeye ve sektörel iş birlikteliklerini geliştirmeye devam edeceğiz.

Derneğimizin partnerliğinde on beşinci kez gerçekleştirilecekolan IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik , Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı 19 –22 Ocak 2021 tarihlerinde ziyaretçiler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Fuar ile eş zamanlı gerçekleştirilmekteolan Gelinlik Tasarım Yarışması da 12 yıldır sektöre tasarımcı kazandırmayadevam etmektedir.

Derneğimizin devam eden önemliprojelerinden diğeri ise altı yıldır Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçisiüyelerimizin katılımıyla gerçekleştirmekte olduğumuz “Ege Tekstil veKonfeksiyon Tedarikçileri Buluşması”dır. Üyelerimizin iş hacmini artırmak ,bölgemize daha çok katma değer kazandırmak amacıyla tekstil ve konfeksiyontedarikçileri ile üreticilerin bir araya geldiği etkinliğimiz sektörün buluşmanoktası haline gelmiştir.

Diğer taraftan, sektördeki teknik eleman eksikliğini gidermeküzere eğitim kurumları ile projeler gerçekleştirmek üzere yola çıkılmıştır.Gençlerimizi sektörümüze kazandırmaya yönelik çalışmalar bu dönem de gelişerekdevam etmekteyiz.

12. Dönem Yönetim Kurulu olarak ana hedefimiz, devraldığımızbayrağı daha ileriye taşımaktır. Misyonumuz, sektörümüz bünyesinde faaliyetgösteren farklı firmalar arasında işbirliği fırsatları yaratarak karşılaşılansorunlara ortak çözüm bulmaktır.

Derneğimiz, kurumlar arası işbirliğini arttırarak sektörümüziçin yeni iş imkanları oluşturacak projeler geliştirmeye devam edecektir.

Saygılarımla ,Hayati ERTUĞRUL
EGSD 12. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı


Faaliyetler

»»

IFWedding Fashion İzmir ;

EGSD’nin girişimleri ve destekleri ile2007 yılında İZFAŞ ile yaptığı toplantılar sonucu İzmir’de sektörümüzün güçlüdallarından Gelinlik ,Abiye giyim ve Damatlık üreticilerine yönelik IF WeddingFashion Fuarı düzenlenmektedir. 14 yılda, Avrupa’nın önemli fuarları arasınagiren IF Wedding Fashion Fuarı’nın başarıyla devamı için Derneğimiz katkısağlamakta ve gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantılarına düzenli katılmaktadır.

Derneğimizin partnerliğinde bu yıl 21/ 24 Ocak tarihlerinde 14.sü gerçekleştirilen IF Wedding Fashion İzmir -Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı büyük bir başarıya daha imza ataraktamamlanmıştır.  222 firmanın katılımcı olarak yer aldığı Fuarı , 85ülkeden 5.338 yabancı olmak üzere toplam 21.372 profesyonel alıcı ziyaretetmiştir. Fuarda 4 gün boyunca defileler ve etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 2021yılında 19 – 22 Ocak tarihlerinde on beşincisi gerçekleştirilecek olan Fuarınhazırlıkları başlamıştır.

 

GelinlikTasarım Yarışması ;

11. Gelinlik Tasarım Yarışması ,Derneğimiz koordinasyonunda IF Wedding Fashion İzmir Fuar’ı esnasındagerçekleştirilmiştir. Derneğimizin projesi olarak başlayan, İzfaşpartnerliğinde gerçekleştirilen Gelinlik TasarımYarışmasını çok önemsiyoruz. Sektörün markalaşarak vetasarım ile global pazarda büyüyeceği gerçeğini tüm sektörün benimsemesi büyükönem taşımaktadır. Özgün tasarımlarımızı yurt dışına pazarlayabilmek içintasarımcı istihdam edilmesi ilk adımdır. Yarışmadan çok başarılı gençler sektörekazandırılıyor . 2020 yılında gerçekleştirilen 11. Gelinlik Tasarımyarışmasının teması " Yeni Nesil Etkisi " kapsamında ; birinciliğiMimar Sinan Üniversitesinden Zehra Zayrek, İkinciliği Instituto Marangoni ‘denEce Dörtköşe, Üçüncülüğü Yeditepe Üniversitesinden Betül Tezcan almıştır.

 

EgeTekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması ;

Derneğimizin devam eden önemliprojelerinden diğeri ise altı yıldır Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçisiüyelerimizin katılımıyla gerçekleştirmekte olduğumuz “Ege Tekstil veKonfeksiyon Tedarikçileri Buluşması”dır. 2019 yılında , Alsancak'ta TarihiHavagazı Fabrikasının salonunda 30 tedarikçi üyemizin katılımları ilegerçekleştirilmiştir.  Üyelerimizin işhacmini artırmak , bölgemize daha çok katma değer kazandırmak amacıyla tekstilve konfeksiyon tedarikçileri ile üreticilerin bir araya geldiği etkinliğimizeşimdiden tüm sektör temsilcilerimizi davet ediyoruz. Bir günlük etkinliksektörün önemli bir buluşma noktası haline gelmiştir. İstanbul, Bursa, Denizli,Uşak, Manisa gibi şehirlerden hazır giyim firmalarının temsilcilerietkinliğimizi ziyaret ederek gün boyu ikili görüşmeler gerçekleştirmektedirler.

 

OrganikHazır Giyim ve Tekstil & Sürdürülebilirlik ;  

 

Derneğimizce OFİ – Organic Fashionİzmir konulu ve marka sahibi olduğumuz bir proje 2008 yılında başlatılmıştır.

 

Bu proje çerçevesinde çeşitli defalar etkinliklergerçekleştirilmiş ya da mevcut projelerin içerisine organik üretimi yapanüyelerimiz ile birlikte dahil olma konusunda çalışmalar yapılmıştır. 2019 yılıŞubat ayında Global Organic Texrile Standard - GOTS Uluslararası toplantısıİzmir'de gerçekleştirilmiş ve sektörümüz tarafından yoğun ilgi görmüştür. Katmadeğer yaratan organik hazır giyim ve tekstil konusunda İzmir'de daha fazlaproje üretme , yabancıları kentimizde ağırlama ve ülkemizde bu konuda önemlibir merkez olan kentimizi dünyaya tanıtma konurunda Yönetim Kurulu bünyemizdeoluşturulan Organik komitesi çalışmalarına başlamıştır. Organik giyimsektörümüz Avrupa'da önemli bir konumdadır.  Bunu daha da yükseğe çıkarmahedefinde 2021 yılında Sürdürebilir Moda çerçevesinde etkinliklerplanlanmaktadır.

 

 Eğitim Faaliyetleri ;

Tüm sektörlerin genel ihtiyacı olanara eleman sıkıntısı ülkemizin genel sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.Sektörümüzdeki teknik eleman ihtiyacını gidermek için Dernek Yönetim kurulumuziçinde oluşturduğumuz eğitim komitemiz çalışmalarına sürdürmektedir.

EGSDile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Meslek Fabrikası işbirliğinegiderek giyim sektörüne yönelik kurslar açarak sektöre nitelikli ara elemanyetiştirmeye başlamıştır. MEGİP - Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliğiProtokolü kapsamında EBSO - İŞKUR - İBB Meslek Fabrikası ve Derneğimizişbirliğinde sektöre makina operatörü yetiştirme konusunda eğitimler verilmişve ilk etapta on üyemize makine operatörü yetiştirilmiş ve istihdamlarıgerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Meslek Liselerinin Kariyergünlerinde yer alarak öğrencilerin hazır giyim ve tekstil teknolojileribölümlerini seçmeleri için tanıtım çalışmaları devam etmektedir. Üniversitelerve Meslek Yüksek Okulları ile Dernek olarak sürekli güncel projelergeliştirmekteyiz.

 

TasarımEtkinlikleri ;

 

"İyiTasarım İzmir" EGSD Faaliyetleri ve  İzmir Fashion Week desteği

 

Gelinlik Tasarım yarışması dışındaDerneğimizin tasarımcılar ile buluşması , İzmir Büyükşehir Belediyesiönderliğinde İzmir Akdeniz Akademisi ev sahipliğinde gerçekleştirilmekte olan"İyi Tasarım İzmir" etkinliği kapsamında gerçekleşmektedir. 2018yılında üçüncüsü düzenlenen etkinliğe Derneğimiz ilk yıldan beri katılmakta,gerçekleştirdiği etkinlikler ile sanayicilerle tasarımcıların buluşmasısağlanmaktadır. Önceki yıl Narkon Tekstil - Black Spade'in destekleri ilegerçekleştirilen tasarım etkinliğimiz, 16 Ekim 2018 tarihinde, DEÜ GSF ve EÜEmel Akın MYO ile işbirliğinde Sparmax AirBrush ve sessiz kompresörlerinTürkiye'deki distribütörü Şimşek Makine'ninkatkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Geleceğintasarımcılarına AirBrush sistemiyle desen tasarım çalışma teknikleri uygulamalıolarak anlatılmış ve atölye çalışması öğrencilerin büyük ilgisi ilekarşılaşmıştır.

2019 yılı İyi Tasarım İzmir etkinliğikapsamında ise Derneğimiz tarafından BEZÇANTA YÜZEY TASARIMI YARIŞMASI gerçekleştirilmiştir. Finalistlerintasarımları etkinlik kapsamında Kültürpark’ta sergilenmiştir.  2020 yılı etkinliği teması “MüşterekGelecekler” olarak belirlenmiştir.

 

 

Dernek üyemiz olan Rönesans Ajanstarafından gerçekleştirilen İzmir Fashion Week İzmir'de geleneksel halegelmiştir. Her yıl gerçekleştirilen etkinliğe Derneğimiz de destek vermektedir.

 

Moda ve Hazır GiyimFederasyonu ( MHGF )

 

Derneğimizinde kurucu üyeleri arasında yer aldığı Moda ve Hazır giyim Federasyonu (MHGF) ,2007 yılı Kasım ayında kurulmuştur. 2018 yılında 30 üyeye ulaşanFederasyon,  bünyesindeki sektöreldernekler ile projeler üretmeye devam etmektedir. 2018 Mayıs ayındagerçekleştirilen Genel Kurulda Derneğimiz bu dönem de Başkan Yardımcılığıgörevini üstlenmiştir.

 

Kurumlar ileilişkiler 

 

İzmirValiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege İhracatçı Birlikleri , İzmir TicaretBorsası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Kosgeb, İBB MeslekFabrikası, İZKA gibi kurumlara ziyaretler gerçekleştirilmekte, sektörümüz veşehrimiz ile ilgili projelerde yer alma konusunda görüşlerimiz iletilmektedir.

İzmirEkonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu üyesi olan Derneğimiz ayda birgerçekleştirilen toplantılarda temsil edilmektedir.

TOBBTürkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclisinin üyesi olan Derneğimiztoplantılara katılım sağlayarak sektörel konularda görüş bildirmektedir.

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SanayiGenel Müdürlüğü Tekstil Teknik Komitesi'nin üyesi olan Derneğimiz toplantılarakatılım sağlayarak sektörel konularda görüş bildirmektedir.

 

Dijital platformlar veSosyal Medya

 

LinkedIn,Facebook, Instagram, Twitter gibi Derneğin Sosyal Medya Hesaplarındanetkinliklerimiz paylaşılmaktadır. Webinar etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

 

 


Duyurular

»»


Sayın Üyemiz   ; 

İzmir Akdeniz Akademisi ( 
https://www.izmeda.org ) ,İzmir Büyükşehir Belediyesiöncülüğünde kurulmuş kentin tasarım yönünü vurgulamak üzere faaliyetlergeliştiren bir kuruluştur. Kentimizin Unesco Yaratıcı Şehirler Ağına dahiledilmesi çerçevesinde çalışmalar da İzmir Akdeniz Akademisi tarafından yürütülmektedir. 

 

İzmir AkdenizAkademisi tarafından, kentimizde tüm disiplinlerdeki tasarım faaliyetlerini birarada toplamak için beş yıldır gerçekleştirilmekte olan İyi Tasarım İzmiretkinliği bu yıl pandemi nedeniyle çevirim içi olarak 12 – 20 Aralık tarihlerindegerçekleştirilecektir. Derneğimiz , İyi Tasarım İzmir etkinliklerinde ilkyılından beri yer almaktadır. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz “Döngü” temalı bezçanta desen tasarım yarışmasına genç tasarımcılar ilgi göstermiş ve dereceyegirenlere ödülleri bir tören ile takdim edilmiştir.

 

Her yıl bir anatema çerçevesinde etkinlikler gerçekleştirilmekte olup , İyi Tasarım İzmir ‘inbu yılki teması “Müşterek Gelecekler  - Common Futures” olarakbelirlenmiştir.

 

Derneğimiz bu ana tema çerçevesinde ,  16 Aralık Çarşamba , 13:00-14:15saatleri arasında “Müşterek Geleceğimiz için Sürdürülebilir Moda” konulubir söyleşiyi çok değerli konuşmacıların katılımları ile gerçekleştirecektir.Pandemi sürecinde dünya gündeminde daha çok farkındalık yaratan sürdürülebilirlikkavramı ve modadaki yeri birçok yönü ile konuşmacılarımız tarafındandeğerlendirilecektir. Şöyleşi Zoom platformu üzerinden çevirim içi olarakgerçekleştirilecektir. Aşağıda program detayları yer alan söyleşiye üyelerimizya da firmalarındaki ilgili departman temsilcilerinin aşağıda yer alan linküzerinden katılım sağlayabileceğini bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla,


Hayati ERTUĞRUL 
Yönetim Kurulu Başkanı


 

MüşterekGeleceğimiz için Sürdürülebilir Moda / Sustainable Fashion for Our Common Future

 

16.12.2020 /13:00-14:15

 

Tarih; 16Aralık Çarşamba

Saat13:00-14:15

 

Moderatör:Nurgül Şahin- EGSD Yönetim Kurulu Üyesi

 

Konuşmacılar;

 

Erdal Güvenç -Loft marka danışmanı ve kurumsal iletişim

 

İrem YanparCoşdan - Yeşil Yama/Sürdürülebilir Tekstil Danışmanı

 

Sibel Bozcakurt- Cybele - Cybele Markasının yaratıcısı ,Tekstil Tasarımcısı

 

Doç. Dr. ŞölenKipöz - İzmir Ekonomi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı ÖğretimÜyesi    

 

( alfabetikolarak sıralanmıştır )

 

Ege Giyim Sanayicileri Derneği  @egsd1992

 

Erişim/Access: https://bit.ly/3n9Gu3E

Şifre / Passcode: 568871

 

 

iyitasarimizmir.org

musterekgelecekler.org

 

 

#iyitasarımizmir #gooddesign#musterekgelecekler #commonfutures #egsd

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Sayın Üyemiz;

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Derneğimize ulaşan yazıda , TÜBİTAK Ufuk 2020 Programıkapsamında Yeşil Mutabakat Çağrısına yönelik başvuru süreciyle ilgili bilgileryer almaktadır. AB tarafından belirlenen 2050 yılına kadar karbonsuz kıta olmayolunda belirlenen hedefler doğrultusunda açılan çağrı ile dönüşüm sürecineuyum sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedef çerçevesinde, AB Komisyonutarafından 2027 yılı sonuna kadar 1 trilyon Avro’luk AB bütçesininsürdürülebilir yatırımlara ayrılması hedeflendiği belirtilmektedir.

26Ocak 2021 tarihine kadar açık olan çağrı ile ilgili detaylar ekteki dosyalardayer almaktadır. www.ufuk2020.org.tr sayfasıtakip edilerek konuyla ilgili güncel bilgilere ulaşılabilir, https://h2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020-programi-green-deal-yesil-mutabakat-cagrisi-cevrimici-bilgi-gunu-gerceklestilinkinden ise çağrı sunumu hakkında bilgi edinilebilir.

 

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız,-------------------------------------------------------------------------------------------------


Sayın Üyemiz ; 

T.C.İçişleri Bakanlığı tarafından 18.11.2020 tarih ve Z-89780865-153-19161sayılı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler konulu Genelge yayımlanmıştır.Aşağıdaki linkte detayları yer alan genelgenin Koronavirüs (Covid­19)salgınının yayılmasını kontrol altında tutmak amacıyla 20.11.2020 Cuma günüsaat 20:00’dan itibaren geçerli olacağı belirtilmektedir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız,

https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-salgini-yeni-tedbirler

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sayın Üyemiz   ;

İzmir'in yaşadığı deprem afeti sonrasında vatandaşlar ve STK’lar depremzedelereyardım konusunda seferber olmuşlardır.

İhtiyaçlarınkarşılanması konusunda daha önce de duyurduğumuz gibi İzmir BüyükşehirBelediyesi ile koordine halinde Belediyenin çalışmalarını takip etmekteyiz.Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarma , ihtiyaçlarını ulaştırmada doğruorganizasyon çok önemlidir. Bu nedenle Dernek olarak İzmir BüyükşehirBelediyesi’nin yardım platformuna dahil olduğumuzu sizlerle paylaşmıştık .

İBB ,yardımların Biz İzmir sanal platformu üzerinden ulaştırılması için organizeolmuş bulunmaktadır. Bağış yapmak isteyenler https://www.bizizmir.com/ , https://www.halkinbakkali.com/

Sayfalarından detaylara ulaşabileceklerdir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne depremzedelere kira yardımı yapma talebimizi ilettiğimizde www.birkirabiryuva.org platformu üzerinden bağış yapmak isteyenleri ve ihtiyaç sahiplerini buluşturacakları bilgisi edinilmiştir.

“Bir Kira Bir Yuva” adıyla dün itibariyle hayata geçirilen dayanışma kampanyası için oluşturulan web sitesi üzerinden kira desteği vermek ya da boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyenler bildirimde bulunacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu portal üzerinden evsiz kalan yurttaşların talepleri ile kampanyaya destek sunanları bir araya getirecektir. Hızlı bir şekilde yardım platformu oluşması için Türkiye genelinde bir yardım portalı olan www.ihtiyacharitasi.org ile birlikte çalıştıklarını belirten Belediyemiz hassas bir şekilde ihtiyaçları belirlemeye devam etmektedir.

Destek vermeyi düşünen üyelerimizi yukarıda belirtilen platformları ziyaret ederek ihtiyaçlar doğrultusunda güncel bilgileri edinerek yardımlarda bulunabileceklerini bilgilerinize sunarım . Tüm sektör temsilcilerimize geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyor, bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum .


Saygılarımla,


Hayati ERTUĞRUL
Yönetim Kurulu Başkanı


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sayın Üyemiz ; 

Deprem ülkemizin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Kentimizin deprem kuşağında yer alması nedeniyle , bu konuda acil eylem planları yapılmalıdır. AFAD koordinasyonunda , İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kapasitesini seferber ettiği bilgimiz dahilindedir. Hem arama kurtarma hem de vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Belediyenin çalışmalarını takip etmekteyiz. Tüm İzmir halkı, vatandaşlarımızın yaralarını sarma , ihtiyaçlarını ulaştırma konusunda bireysel olarak da girişimlerde bulunmaktadır. Bu gibi afet durumlarında doğru şekilde organize olmak ve yapılan yardımların planlı organize edilmesi en önemli konulardan biridir . 

İBB , yardımların Bizİzmir sanal platformu üzerinden ulaştırılması için organize olmuş bulunmaktadır. Biz İzmir platformunun linki aşağıda yer almaktadır. Biz İzmir mobil uygulaması ve  www.bizizmir.com adresinde "Askıda İyilikVar" bölümü oluşturulmuştur. Bağış yapmak isteyenler Sıcak Yemek, Gıda Paketi, Hijyen Paketi ya da Uyku Tulumu seçeneklerinden istediğini seçerek ,istediği miktarda yardım yapabilecektir. Sıcak Yemek 25 TL, Gıda Paketi 75 TL,Hijyen Paketi 40 TL ve Uyku Tulumu ise 120 TL olarak belirlenen paketlerin sayısı yardım yapacak kişi tarafından belirlenmektedir.

https://www.izmir.bel.tr/tr/Haberler/askida-iyilik-var/44250/156

https://www.bizizmir.com/

Kentimiz çok büyük bir afet yaşamıştır. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğimiz bu günlerde, tüm  sektör temsilcilerimize geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyor, bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum .


Saygılarımla,


Hayati ERTUĞRUL
Yönetim Kurulu Başkanı

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sayın Üyemiz ;

Dünyanın dört bir yanında farklı ülkelerde kutlanan 7 Ekim “Dünya Pamuk Günü” çerçevesinde Türkiye’deki pamuk paydaşları video konferans etkinliği ile bir araya geliyor.

Ana teması ‘Pamuk Hakkında Gerçekler’ olan Dünya Pamuk Günü etkinliği üç farklı on-line oturum ile gerçekleşecektir. Dünya Pamuk Günü Youtube adresinden de etkinlik canlı olarak yayınlanacaktır.

Ulusal Pamuk Konseyi, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Ege Giyim Sanayicileri Derneği, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği organizatörlüğünde gerçekleştirilecek olan etkinlik, 7 Ekim Çarşamba günü saat 10:30’da açılış oturumu ile başlayacaktır. Etkinlik boyunca üretimden tüketime pamuk, pamuk ekonomisi ve ticareti ile pamuğun gelecek vizyonunun konuşulacağı video konferansta sektörün önde gelen temsilcileri yer alacaktır.

Pamuk hakkındaki gerçeklerin konuşulacağı video konferans programlarını Dünya Pamuk Günü Youtube sayfasından takip edebilirsiniz
-----------------------------------------------------------------------------------------·        19 – 21 Ocak 2021 tarihleri arasındagerçekleştirilecek olan IF WEDDING FASHION - 15. Gelinlik Damatlık ve AbiyeGiyim Fuarı’nın hazırlık çalışmaları başlamış bulunmaktadır.

 

·        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  nedeniyledışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebepgerekçesiyle “Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin”süresinin uzatılması hakkında Cumhurbaşkanı kararı, 31.07.2020 tarihli ResmiGazete'de yayımlanmıştır.

 

·        Ticaret Bakanlığı öncülüğünde , Türkiyeİhracatçılar Meclisi , Türkiye genelindeki 10 İhracatçı Birliği ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası’nınYÖK ile arasında imzalanan protokole göre , üniversite sınavında ilk 20.000’egiren öğrenciler , tekstil mühendisliğini tercih etmeleri durumunda, her ay netasgari ücret tutarında karşılıksız burs alacaktır.

---------------------------------------------------------------------------------


ÜYELERİMİZ


ETKİNLİK TAKVİMİ7
Ekim
Dünya Pamuk Günü Webinar
Dünya Pamuk Günü Webinar
07.10.2020 | 07.10.2020
19
Ocak
IF Wedding Fashion
İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı
19.01.2021 | 22.01.2021
27. YIL EGSD KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YEMEĞİ DESTEKÇİLERİ
ÜYELİKLERİMİZ

İŞBİRLİKTELİKLERİMİZ
×