menu×
DuyurularSayın Üyemiz,

Derneğimizin 13.Olağan Genel Kurul Toplantısının 18 Mart2021 tarihinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 25Mart 2021 , Perşembe günü saat 15:00'de yine BEGOS-  Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü toplantı salonda yapılacağı önceki duyurumuzdabelirtilmiştir.

Üyelerimizle yapılan görüşmeler neticesinde ilk toplantıdayeterli çoğunluğun sağlanamayacağı düşünüldüğünden, Genel Kurul toplantısıikinci tarihi olan 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 15:00de çoğunluk aranmaksızın , BEGOS -  toplantı salonda   ( Buca OSBMah. 2/20 Sk.  No:22 Buca / İzmir) adresindegerçekleştirilecektir.
 
13. Olağan Genel Kurul toplantımızdatüm üyelerimizle birlikte olma dileği ile saygılar sunarım.


Hayati ERTUĞRUL
Yönetim Kurulu Başkanı
GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklamanın yapılması
 2. Divan Başkanı ve Üyelerin Seçimi
 3. Saygı Duruşu ve istiklal marşının okunması
 4. Protokol konuşmaları
 5. Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Divana yetki verilmesi
 6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve karar
 7. Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Karar
 8. Bilanço ve Gelir Gider Hesaplarının Okunması ve Karar
 9. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
 10. Aidatların Belirlenmesi
 11. Moda ve Hazır Giyim Federasyonuna seçilecek Derneğimiz temsilcileri İçin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 12. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması  hususunda  Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 13. 2021 yılı Çalışma Programının Okunması
 14. Dilek ve temenniler
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SayınÜyemiz,

  

Bildiğinizüzere , T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile koronavirüssalgınında yaşanan artış nedeniyle, derneklerin genel kurulları, sivil toplumkuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,Birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler ve genel kurultoplantıları 28 Şubat 2021 tarihine kadar ertelenmişti.

Derneğimizin13. Olağan Genel Kurul Toplantısının 18 Mart 2021 Perşembe günü saat 15:00’de ,yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 25 Mart 2021Perşembe  günü saat 15:00’de Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Aşağıdabelirtilen gündem çerçevesinde, Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi - BEGOS BölgeMüdürlüğü binası toplantı salonunda  ( Buca OSB Mah. 2/20 Sk.  No:22Buca / İzmir ) yapılacak olan Genel Kurul toplantımız çoğunluk sağlanamamasıhalinde,   25 Mart 2021 tarihinde yine aynı saatte ve yerdegerçekleştirilecektir. 13. Olağan Genel Kurul toplantımızda tüm üyelerimizlebirlikte olma dileği ile saygılar sunarım.

 

HayatiERTUĞRUL

YönetimKurulu Başkanı

 

 

 

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklamanın yapılması
 2. Divan Başkanı ve Üyelerin Seçimi
 3. Saygı Duruşu ve istiklal marşının okunması
 4. Protokol konuşmaları
 5. Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Divana yetki verilmesi
 6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve karar
 7. Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Karar
 8. Bilanço ve Gelir Gider Hesaplarının Okunması ve Karar
 9. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
 10. Aidatların Belirlenmesi
 11. Moda ve Hazır Giyim Federasyonuna seçilecek Derneğimiz temsilcileri İçin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 12. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması  hususunda  Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 13. 2021 yılı Çalışma Programının Okunması
 14. Dilek ve temenniler

 

 


Sayın Üyemiz,

Derneğimizin 13.Olağan Genel Kurul Toplantısının 18 Mart2021 tarihinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 25Mart 2021 , Perşembe günü saat 15:00'de yine BEGOS-  Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü toplantı salonda yapılacağı önceki duyurumuzdabelirtilmiştir.

Üyelerimizle yapılan görüşmeler neticesinde ilk toplantıdayeterli çoğunluğun sağlanamayacağı düşünüldüğünden, Genel Kurul toplantısıikinci tarihi olan 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 15:00de çoğunluk aranmaksızın , BEGOS -  toplantı salonda   ( Buca OSBMah. 2/20 Sk.  No:22 Buca / İzmir) adresindegerçekleştirilecektir.
 
13. Olağan Genel Kurul toplantımızdatüm üyelerimizle birlikte olma dileği ile saygılar sunarım.


Hayati ERTUĞRUL
Yönetim Kurulu Başkanı
GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklamanın yapılması
 2. Divan Başkanı ve Üyelerin Seçimi
 3. Saygı Duruşu ve istiklal marşının okunması
 4. Protokol konuşmaları
 5. Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Divana yetki verilmesi
 6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve karar
 7. Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Karar
 8. Bilanço ve Gelir Gider Hesaplarının Okunması ve Karar
 9. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
 10. Aidatların Belirlenmesi
 11. Moda ve Hazır Giyim Federasyonuna seçilecek Derneğimiz temsilcileri İçin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 12. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması  hususunda  Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 13. 2021 yılı Çalışma Programının Okunması
 14. Dilek ve temenniler×