menu×
Faaliyetler

IFWedding Fashion İzmir ;

EGSD’nin girişimleri ve destekleri ile2007 yılında İZFAŞ ile yaptığı toplantılar sonucu İzmir’de sektörümüzün güçlüdallarından Gelinlik ,Abiye giyim ve Damatlık üreticilerine yönelik IF WeddingFashion Fuarı düzenlenmektedir. 14 yılda, Avrupa’nın önemli fuarları arasınagiren IF Wedding Fashion Fuarı’nın başarıyla devamı için Derneğimiz katkısağlamakta ve gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantılarına düzenli katılmaktadır.

Derneğimizin partnerliğinde bu yıl 21/ 24 Ocak tarihlerinde 14.sü gerçekleştirilen IF Wedding Fashion İzmir -Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı büyük bir başarıya daha imza ataraktamamlanmıştır.  222 firmanın katılımcı olarak yer aldığı Fuarı , 85ülkeden 5.338 yabancı olmak üzere toplam 21.372 profesyonel alıcı ziyaretetmiştir. Fuarda 4 gün boyunca defileler ve etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 2021yılında 19 – 22 Ocak tarihlerinde on beşincisi gerçekleştirilecek olan Fuarınhazırlıkları başlamıştır.

 

GelinlikTasarım Yarışması ;

11. Gelinlik Tasarım Yarışması ,Derneğimiz koordinasyonunda IF Wedding Fashion İzmir Fuar’ı esnasındagerçekleştirilmiştir. Derneğimizin projesi olarak başlayan, İzfaşpartnerliğinde gerçekleştirilen Gelinlik TasarımYarışmasını çok önemsiyoruz. Sektörün markalaşarak vetasarım ile global pazarda büyüyeceği gerçeğini tüm sektörün benimsemesi büyükönem taşımaktadır. Özgün tasarımlarımızı yurt dışına pazarlayabilmek içintasarımcı istihdam edilmesi ilk adımdır. Yarışmadan çok başarılı gençler sektörekazandırılıyor . 2020 yılında gerçekleştirilen 11. Gelinlik Tasarımyarışmasının teması " Yeni Nesil Etkisi " kapsamında ; birinciliğiMimar Sinan Üniversitesinden Zehra Zayrek, İkinciliği Instituto Marangoni ‘denEce Dörtköşe, Üçüncülüğü Yeditepe Üniversitesinden Betül Tezcan almıştır.

 

EgeTekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması ;

Derneğimizin devam eden önemliprojelerinden diğeri ise altı yıldır Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçisiüyelerimizin katılımıyla gerçekleştirmekte olduğumuz “Ege Tekstil veKonfeksiyon Tedarikçileri Buluşması”dır. 2019 yılında , Alsancak'ta TarihiHavagazı Fabrikasının salonunda 30 tedarikçi üyemizin katılımları ilegerçekleştirilmiştir.  Üyelerimizin işhacmini artırmak , bölgemize daha çok katma değer kazandırmak amacıyla tekstilve konfeksiyon tedarikçileri ile üreticilerin bir araya geldiği etkinliğimizeşimdiden tüm sektör temsilcilerimizi davet ediyoruz. Bir günlük etkinliksektörün önemli bir buluşma noktası haline gelmiştir. İstanbul, Bursa, Denizli,Uşak, Manisa gibi şehirlerden hazır giyim firmalarının temsilcilerietkinliğimizi ziyaret ederek gün boyu ikili görüşmeler gerçekleştirmektedirler.

 

OrganikHazır Giyim ve Tekstil & Sürdürülebilirlik ;  

 

Derneğimizce OFİ – Organic Fashionİzmir konulu ve marka sahibi olduğumuz bir proje 2008 yılında başlatılmıştır.

 

Bu proje çerçevesinde çeşitli defalar etkinliklergerçekleştirilmiş ya da mevcut projelerin içerisine organik üretimi yapanüyelerimiz ile birlikte dahil olma konusunda çalışmalar yapılmıştır. 2019 yılıŞubat ayında Global Organic Texrile Standard - GOTS Uluslararası toplantısıİzmir'de gerçekleştirilmiş ve sektörümüz tarafından yoğun ilgi görmüştür. Katmadeğer yaratan organik hazır giyim ve tekstil konusunda İzmir'de daha fazlaproje üretme , yabancıları kentimizde ağırlama ve ülkemizde bu konuda önemlibir merkez olan kentimizi dünyaya tanıtma konurunda Yönetim Kurulu bünyemizdeoluşturulan Organik komitesi çalışmalarına başlamıştır. Organik giyimsektörümüz Avrupa'da önemli bir konumdadır.  Bunu daha da yükseğe çıkarmahedefinde 2021 yılında Sürdürebilir Moda çerçevesinde etkinliklerplanlanmaktadır.

 

 Eğitim Faaliyetleri ;

Tüm sektörlerin genel ihtiyacı olanara eleman sıkıntısı ülkemizin genel sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.Sektörümüzdeki teknik eleman ihtiyacını gidermek için Dernek Yönetim kurulumuziçinde oluşturduğumuz eğitim komitemiz çalışmalarına sürdürmektedir.

EGSDile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Meslek Fabrikası işbirliğinegiderek giyim sektörüne yönelik kurslar açarak sektöre nitelikli ara elemanyetiştirmeye başlamıştır. MEGİP - Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliğiProtokolü kapsamında EBSO - İŞKUR - İBB Meslek Fabrikası ve Derneğimizişbirliğinde sektöre makina operatörü yetiştirme konusunda eğitimler verilmişve ilk etapta on üyemize makine operatörü yetiştirilmiş ve istihdamlarıgerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Meslek Liselerinin Kariyergünlerinde yer alarak öğrencilerin hazır giyim ve tekstil teknolojileribölümlerini seçmeleri için tanıtım çalışmaları devam etmektedir. Üniversitelerve Meslek Yüksek Okulları ile Dernek olarak sürekli güncel projelergeliştirmekteyiz.

 

TasarımEtkinlikleri ;

 

"İyiTasarım İzmir" EGSD Faaliyetleri ve  İzmir Fashion Week desteği

 

Gelinlik Tasarım yarışması dışındaDerneğimizin tasarımcılar ile buluşması , İzmir Büyükşehir Belediyesiönderliğinde İzmir Akdeniz Akademisi ev sahipliğinde gerçekleştirilmekte olan"İyi Tasarım İzmir" etkinliği kapsamında gerçekleşmektedir. 2018yılında üçüncüsü düzenlenen etkinliğe Derneğimiz ilk yıldan beri katılmakta,gerçekleştirdiği etkinlikler ile sanayicilerle tasarımcıların buluşmasısağlanmaktadır. Önceki yıl Narkon Tekstil - Black Spade'in destekleri ilegerçekleştirilen tasarım etkinliğimiz, 16 Ekim 2018 tarihinde, DEÜ GSF ve EÜEmel Akın MYO ile işbirliğinde Sparmax AirBrush ve sessiz kompresörlerinTürkiye'deki distribütörü Şimşek Makine'ninkatkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Geleceğintasarımcılarına AirBrush sistemiyle desen tasarım çalışma teknikleri uygulamalıolarak anlatılmış ve atölye çalışması öğrencilerin büyük ilgisi ilekarşılaşmıştır.

2019 yılı İyi Tasarım İzmir etkinliğikapsamında ise Derneğimiz tarafından BEZÇANTA YÜZEY TASARIMI YARIŞMASI gerçekleştirilmiştir. Finalistlerintasarımları etkinlik kapsamında Kültürpark’ta sergilenmiştir.  2020 yılı etkinliği teması “MüşterekGelecekler” olarak belirlenmiştir.

 

 

Dernek üyemiz olan Rönesans Ajanstarafından gerçekleştirilen İzmir Fashion Week İzmir'de geleneksel halegelmiştir. Her yıl gerçekleştirilen etkinliğe Derneğimiz de destek vermektedir.

 

Moda ve Hazır GiyimFederasyonu ( MHGF )

 

Derneğimizinde kurucu üyeleri arasında yer aldığı Moda ve Hazır giyim Federasyonu (MHGF) ,2007 yılı Kasım ayında kurulmuştur. 2018 yılında 30 üyeye ulaşanFederasyon,  bünyesindeki sektöreldernekler ile projeler üretmeye devam etmektedir. 2018 Mayıs ayındagerçekleştirilen Genel Kurulda Derneğimiz bu dönem de Başkan Yardımcılığıgörevini üstlenmiştir.

 

Kurumlar ileilişkiler 

 

İzmirValiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege İhracatçı Birlikleri , İzmir TicaretBorsası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Kosgeb, İBB MeslekFabrikası, İZKA gibi kurumlara ziyaretler gerçekleştirilmekte, sektörümüz veşehrimiz ile ilgili projelerde yer alma konusunda görüşlerimiz iletilmektedir.

İzmirEkonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu üyesi olan Derneğimiz ayda birgerçekleştirilen toplantılarda temsil edilmektedir.

TOBBTürkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclisinin üyesi olan Derneğimiztoplantılara katılım sağlayarak sektörel konularda görüş bildirmektedir.

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SanayiGenel Müdürlüğü Tekstil Teknik Komitesi'nin üyesi olan Derneğimiz toplantılarakatılım sağlayarak sektörel konularda görüş bildirmektedir.

 

Dijital platformlar veSosyal Medya

 

LinkedIn,Facebook, Instagram, Twitter gibi Derneğin Sosyal Medya Hesaplarındanetkinliklerimiz paylaşılmaktadır. Webinar etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

 

 


×